Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn

27/02/2020

Đại hội Chi bộ mẫu – Chi bộ Văn phòng

Đại hội Chi bộ mẫu – Chi bộ Văn phòng

25/02/2020