Hội thảo “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo nghề nghiệp ứng dụng (POHE) ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học”

Với định hướng đào tạo “Lý thuyết gắn với thực hành” và xây dựng chương trình chuẩn phù hợp với thực tế, ngày 13 tháng 03 năm 2019,khoa Giáo dục Tiểu học – trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo nghề nghiệp ứng dụng (POHE) ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học”. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Nhà trường, đại diện một số trường tiểu học trên địa bàn phố Thành Hà Nội cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học.


Từ năm 2018, khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Thủ đô Hà Nội bắt đầu xây dựng hồ sơ Chương trình đào tạo nghề nghiệp ứng dụng (POHE) để chuẩn bị đào tạo từ khóa 2019. Dự thảo Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở phát triển của Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chuẩn. Điểm nổi bật của chương trình POHE là định hướng rèn nghề cho người học, “nhúng” người học vào môi trường thực tế song song với quá trình đào tạo tại trường đại học.

Tại hội thảo, TS. Trần Thị Hà Giang, Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học đã trình bày sơ lược về chương trình đào tạo POHE của khoa với những quy chuẩn, đánh giá và triển khai chương trình. Tiếp đó, các đai biểu đã chia sẻ về quá trình đào tạo lại giáo viên mới vào nghề ở các trường tiểu học, từ đó tìm ra những điểm thiết yếu cần thay đổi trong chương trình đào tạo mới cũng như góp ý về Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo nghề nghiệp ứng dụng.

Tại hội thảo, TS. Trần Thị Hà Giang, Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học đã trình bày sơ lược về chương trình đào tạo POHE của khoa với những quy chuẩn, đánh giá và triển khai chương trình. Tiếp đó, các đai biểu đã chia sẻ về quá trình đào tạo lại giáo viên mới vào nghề ở các trường tiểu học, từ đó tìm ra những điểm thiết yếu cần thay đổi trong chương trình đào tạo mới cũng như góp ý về Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo nghề nghiệp ứng dụng.

Trần Phương Thanh - Khoa Giáo dục Tiểu họcTin khác