Cơ cấu tổ chức khoa Giáo dục tiểu học

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
  ThS. Trần Thị Hà Giang, Phó Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Địa lí

Email: tthgiang@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.32373675

  ThS. Trịnh Thị Hiệp, Phó Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Toán học

Email: tthiep@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Thị Thu Phương, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: Toán học

Email: tttphuong@daihocthudo.edu.vn

  CN. Trịnh Minh Huyền, giáo vụ khoa

 

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Email: tmhuyen@daihocthudo.edu.vn

  CN. Dương Diệu Anh, giáo vụ khoa

 

Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học

Email: tmhuyen@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
  TS. Ngô Thị Kim Hoàn, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: dtduyen@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Phạm Thị Quỳnh Anh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: dtqanh@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Vũ Thu Hằng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học

Email: vthang@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục tiểu hoc

Email: ntmngoc@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Hòa, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học

Email: nthoa3@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TOÁN
  ThS. Phùng Ngọc Thắng, Phó Trưởng bộ môn PT

 

Chuyên ngành: Toán học

Email: pnthang@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trịnh Thị Hiệp, giảng viên

 

Chuyên ngành: Toán học

Email: tthiep@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Trung Phương, giảng viên

 

Chuyên ngành: Toán học

Email: ntphuong@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
  ThS. Phạm Việt Quỳnh, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Sinh học

Email: pvquynh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Mai Anh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Mỹ thuật

Email: ntmanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Thị Hà Giang, giảng viên

 

Chuyên ngành: Địa lí

Email: tthgiang@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Kiều Thị Thu Giang, giảng viên

 

Chuyên ngành: Sinh học

Email: kttgiang@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lê Thúy Mai, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lịch sử

Email: ltmai@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Phạm Thị Lý, giảng viên

 

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: ptly@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lương Hiền Khanh, giảng viên

 

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: lhkhanh@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN VĂN
  ThS. Vũ Thị Thương, Phó trưởng bộ môn phụ trách

 

Chuyên ngành: Văn học

Email: vtthuong@daihocthudo.edu.vn

  TS. Chu Thị Phương, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: LL và PPDH Ngữ văn

Email: ctphuong@daihocthudo.edu.vn

  ThS Trần Phương Thanh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục học (Lý luận và PPDH Ngữ văn)

Email: tpthanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Phùng Thị Thu Thủy, giảng viên

 

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Email: pttthuy@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lương Hải Vân, giảng viên

 

Chuyên ngành: Văn học

Email: lhvan@daihocthudo.edu.vn

 

ThS. Hà Thu Thủy

Chuyên ngành: SP Ngữ văn

Email: htthuy@daihocthudo.edu.vnTin khác