Thông tin chung khoa Giáo dục mầm non

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Văn phòng 108, Khu B, cơ sở 1, trường Đại học Thủ đô Hà Nội

– Điện thoại: 024.38398546

– Email: gdmn@daihocthudo.edu.vn

             mamnon@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh.

2. Thời gian thành lập

Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội được thành lập vào ngày 01/07/2012 theo quyết định số: 344/QĐ-CĐSPHN của Hiệu trưởng trường CĐSP Hà Nội.

3. Quá trình phát  triển

Giai đoạn từ 8/2010 đến 1/7/2012:

Khoa Giáo dục Mầm non trực thuộc khoa Giáo dục Tiểu học do nhà giáo Phạm Phương Liên làm trưởng khoa.

Giai đoạn từ 1/7/2012 đến 12/2015:

Khoa Giáo dục Mầm non được tách ra thành khoa độc lập lấy tên là khoa Giáo dục Mầm non. Trưởng khoa là nhà giáo Nguyễn Văn Hùng. Khoa có 2 tổ chuyên môn: tổ Văn học nghệ thuật (nhà giáo Lê Thị Hương là tổ trưởng) và Tổ Giáo dục trí tuệ (ThS. Vũ Thúy Hoàn là tổ trưởng).

Từ tháng 1/2016 đến nay:

Trưởng khoa là nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Hạnh. Khoa có 3 tổ chuyển môn: Tổ Văn học-Nghệ thuật (TS. Lê Thị Hương là tổ trưởng); Tổ Tâm – Sinh lí (TS. Đặng Út Phượng là tổ trưởng) và Tổ Giáo dục trí tuệ (TS. Đặng Lan Phương là tổ trưởng).

Tính đến năm học 2018 – 2019, Khoa đã đào tạo gần 900 sinh viên hệ Đại học và 500 sinh viên hệ Cao đẳng và gần 6000 sinh viên hệ Trung cấp Sư phạm Mầm non.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức, quản lí và thực hiện công tác đào tạo nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo giáo viên Mầm non trình độ Cao đẳng, Đại học; Tổ chức, quản lí công tác bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của toàn thể giáo viên của khoa theo đúng quy định. Tham gia bồi dưỡng, chuẩn hoá giáo viên mầm non đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Khoa Giáo dục Mầm non là một trong những khoa có phong trào hoạt động tương đối toàn diện. Sinh viên của khoa Giáo dục Mầm non tốt nghiệp ra trường, về công tác tại các trường Mầm non công lập, quốc tế trên địa bàn Thủ đô đều đã phát huy được năng lực, nhanh chóng phấn đấu trở thành những giáo viên dạy giỏi.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, các giảng viên của Khoa còn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức biên soạn giáo trình giảng dạy chuyên ngành Giáo dục Mầm non. Đồng thời, Khoa còn tổ chức nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực thuộc khoa học giáo dục Mầm non.

Là một Khoa với tuổi đời trẻ, được sự quan tâm đầu tư về mọi mặt của Nhà trường, với một tập thể cán bộ giảng viên năng động, có trình độ với quyết tâm cao, Khoa Giáo dục Mầm non đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đào tạo giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu của giáo dục Thủ đô Hà Nội.

Hiện nay, Khoa Giáo dục Mầm non đang tích cực xúc tiến hợp tác quốc tế, hợp tác với các trường mầm non song ngữ, trường mầm non chất lượng cao của thành phố để nâng cao khả năng thực hành, thực tập của sinh viên, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.