Lễ kí kết hợp tác Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nam Minh

Lễ kí kết hợp tác Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nam Minh

05/06/2020

Hội thảo:

Hội thảo: "Nâng cao hiệu quả nghiên cứu lĩnh vực khoa học thực nghiệm"

18/05/2020

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

14/05/2020

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật môi trường

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật môi trường

14/05/2020

Thông tin tuyển sinh ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng

Thông tin tuyển sinh ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng

03/05/2020