Hội thảo: “Sinh viên với nghề nghiệp”

Hội thảo: “Sinh viên với nghề nghiệp”

12/11/2020

Talkshow “Nghề Logistics quốc tế”

Talkshow “Nghề Logistics quốc tế”

02/11/2020

Sinh viên khoa Văn hóa - Du lịch đạt giải Nhất cuộc thi

Sinh viên khoa Văn hóa - Du lịch đạt giải Nhất cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020"

14/10/2020

Hội thi

Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên Văn hóa - Du lịch năm 2020"

12/10/2020