Hội thảo “Hợp tác đào tạo ngành Toán – Tin ứng dụng giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các doanh nghiệp theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE)”

Ngày 31/5/2019, khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hợp tác đào tạo ngành Toán – Tin ứng dụng giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các doanh nghiệp theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE)”.

Dự Hội thảo có đại diện Ban Giám đốc các công ty, doanh nghiệp có sử dụng cử nhân chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng, cử nhân ngành Công nghệ thông tin như: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Giáo dục Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn và phát triển nguồn lực Minh Sơn, Công ty Cổ phần mạng Giáo dục Bạch Kim, Công ty Cổ phần Công nghệ và dịch vụ số Nguyên Anh, Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia VINEN, Chi nhánh Ngân hàng SHB tại Hà Nội, Công ty TNHH Cảnh quan xanh, Chi cục Thống kê huyện Sóc Sơn Hà Nội, … Đại diện Ban Giám đốc các công ty sử dụng và nâng cao năng lực cho sinh viên các ngành Toán – Tin ứng dụng, Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời chuẩn bị năng lực để sinh viên đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Công ty Cổ phần Học viện Netpro, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Đông Nam Á, Trung Tâm đào tạo Công nghệ thông tin NIIT – ITC; các giảng viên Toán – Tin ứng dụng, Công nghệ thông tin của các Trường Đại học Giao thông vận tải, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, …

GS. TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS. TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết: “Đào tạo theo định hướng POHE là chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều năm qua các trường đại học trên cả nước đã áp dụng mô hình này. Sở dĩ như vậy vì đào tạo theo định hướng POHE nhằm mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo lấy nhu cầu của thị trường lao động làm trung tâm. Do vậy, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đáp ứng cao nhu cầu xã hội. Hiện nay, nhà trường đã xây dựng 8 ngành đào tạo theo định hướng POHE”. Phó hiệu trưởng mong muốn: “Tại Hội thảo các công ty, doanh nghiệp, các đại biểu tham luận tích cực đóng góp ý kiến để phát triển các trương trình đào tạo hai ngành trên theo tinh thần ứng dụng nghề nghiệp và ký kết các biên bản phối hợp đào tạo với trường”.

TS. Nguyễn văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng của trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Cũng tại Hội thảo, TS. Nguyễn văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng của trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã trình bày báo cáo về xây dựng chương trình đào tạo Toán – Tin ứng dụng theo định hướng POHE. Chương trình đào tạo đã được các công ty, doanh nghiệp đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Nhiều học phần đã được đưa vào đào tạo cho sinh viên để đáp ứng nhu cầu của thị trường như các học phần: Khởi nghiệp, Kỹ năng mềm và các học phần phục vụ cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, …

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Sau báo cáo toàn thể, Hội thảo đã nghe ý kiến đóng góp của các công ty, doanh nghiệp. Trong đó, nhiều nội dung tập trung vào vấn đề chuyên ngành như: Xây dựng định mức cho các mỏ than vùng Quảng Ninh; vác bài toán liên quan đến xử lý, phân tích số liệu thực tế mà sinh viên chuyên ngành Toán – tin ứng dụng cần nắm vững. Đặc biệt, báo cáo của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Đông Nam Á đã trình bày ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp, một số ứng dụng của Blockchain 3.0 và định hướng sinh viên hai ngành cần nghiên cứu và xây dựng sản phẩm của mình dựa trên công nghệ Blockchain 3.0.

Nhân dịp này, các công ty, doanh nghiệp đã ký văn bản ghi nhớ về Hợp tác đào tạo với Trường Đại học thủ đô Hà Nội.

Hội thảo đánh dấu bước chuyển biến mới trong đào tạo của Nhà trường đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phực vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Tuấn - Ngọc Vinh

 

 Tin khác