Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm chức danh Hiệu trưởng

Tại phiên họp thứ hai của Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào chiều 25 tháng 1 năm 2021, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và tiến hành giới thiệu, lấy phiếu tín nhiệm chức danh Hiệu trưởng Nhà trường.

Dự phiên họp có ông Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên,Phó Trưởng ban thường trực BanTổ chức Thành uỷ Hà Nội; lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cùng các thành viên Hội đồng trường.

Tại phiên họp này, Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được công bố. Quyết định đã công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 17 thành viên; công nhận Chủ tịch Hội đồng trường đối với ông Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường. 

Tiếp đó, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng trường; Dự thảo Chương trình công tác năm học 2020-2021 của Hội đồng trường. Trong đó, tập trung làm rõ nội dung về: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường cũng như Chủ tịch Hội đồng và các thành viên. Bên cạnh đó, các thành viên cũng cho ý kiến đóng góp về Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Nhà trường.

Các thành viên Hội đồng trường đã giới thiệu và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đối với bà Nguyễn Vũ Bích Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các thành viên Hội đồng trường bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Hiệu trưởng 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội cho biết, ngày 31 tháng 8 năm 2020, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã chính thức hết nhiệm kỳ hoạt động. Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội đã nhận được đề nghị của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc kiện toàn các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, nội dung này thuộc chức năng của Hội đồng trường. Việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 có vai trò quan trọng, qua đó giới thiệu các chức danh lãnh đạo Nhà trường, thống nhất các chương trình hoạt động, tạo ra sự ổn định và phát triển. Ông Trần Đình Cảnh cũng bày tỏ sự tin tưởng vào việc Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giới thiệu, tín nhiệm bà Nguyễn Vũ Bích Hiền vào chức danh Hiệu trưởng Nhà trường. Qua đây, tập thể lãnh đạo của Nhà trường sẽ phát huy được bề dày truyền thống hơn 60 năm của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, kế thừa những thành tựu mà các thế hệ lãnh đạo đi trước để lại, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng là trường Đại học công lập duy nhất trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

 

Ông Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên,Phó Trưởng ban thường trực BanTổ chức Thành uỷ Hà Nội

Cảm ơn sự quan tâm của Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội, các Sở, Ngành chức năng đối với công tác tổ chức cán bộ và phát triển của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đỗ Hồng Cường cho biết, việc kiện toàn đội ngũ Ban Giám hiệu Nhà trường là nguyện vọng của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường. Hội đồng trường trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường củng cố hệ thống chính trị và đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Hội đồng trường sẽ quyết tâm đổi mới toàn diện để Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ; không ngừng đổi mới sáng tạo, có bước đi đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học để hội nhập và phát triển trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và thế giới.

Tin: Ngọc Hinh - Ngọc Vinh