Phó Hiệu trưởng: Đỗ Hồng Cường

TS. Đỗ Hồng Cường

Điện thoại: (024) 37672974

Email: dhcuong@daihocthudo.edu.vn

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: đào tạo, thông tin, thư viện.

- Đảm nhiệm vị trí: Phó chủ tịch Hội đồng KH&ĐT trường, Chủ tịch Hội đồng phúc lợi của trường; Phát ngôn viên của Ban Giám hiệu.

- Phụ trách công tác đối ngoại với các đối tác đào tạo của Nhà trường.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Khoa Khoa học Xã hội; Khoa Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Mầm non.

- Kí thay Hiệu trưởng các văn bản của trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

- Biên chế sinh hoạt tại Phòng Quản lí Đào tạo và Công tác học sinh - sinh viên