Phó hiệu trưởng: Đặng Văn Soa

GS. TS. Đặng Văn Soa

Điện thoại: (024) 38398793

Email: dvsoa@daihocthudo.edu.vn

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: khoa học-công nghệ, hợp tác phát triển, Tạp chí Khoa học, NCKH của học sinh – sinh viên, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất; .

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục trường, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lí Khoa học Công nghệ – Hợp tác phát triển, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Công nghệ - Môi trường, Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Công nghệ Thông tin.

- Thực hiện công tác quan hệ quốc tế theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Kí thay Hiệu trưởng các văn bản của trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

- Biên chế sinh hoạt tại Phòng Quản lí Khoa học Công nghệ – Hợp tác phát triển.