Hội thảo

Hội thảo "Phát triển tư duy phản biện cho sinh viên trong dạy học Đại học"

01/10/2018

Chương trình “Nâng cánh ước mơ” chào Tân sinh viên của khoa Giáo dục Tiểu học

Chương trình “Nâng cánh ước mơ” chào Tân sinh viên của khoa Giáo dục Tiểu học

26/09/2018

Chương trình Chào tân sinh viên năm 2018 của khoa Giáo dục Mầm non

Chương trình Chào tân sinh viên năm 2018 của khoa Giáo dục Mầm non

26/09/2018

SEMINAR: Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học Tiểu học

SEMINAR: Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học Tiểu học

12/09/2018