Hoạt động

Hoạt động "Vì sự tiến bộ phụ nữ" của phòng Công tác Học sinh sinh viên

30/10/2018

Hội thảo: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ liên kết”

Hội thảo: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ liên kết”

27/10/2018

Hội thi nghiệp vụ giỏi khoa Giáo dục chính trị

Hội thi nghiệp vụ giỏi khoa Giáo dục chính trị

24/10/2018

Ấn tượng chương trình: “Chào tân sinh viên - Duyên dáng Ngoại Ngữ 2018”

Ấn tượng chương trình: “Chào tân sinh viên - Duyên dáng Ngoại Ngữ 2018”

23/10/2018

Chi hội Sử học và câu lạc bộ Sử học trường Đại học Thủ đô Hà Nội về

Chi hội Sử học và câu lạc bộ Sử học trường Đại học Thủ đô Hà Nội về "Miền cội nguồn dân tộc"

12/10/2018

Hội thi

Hội thi "Nghiệp vụ Du lịch": Sân chơi bổ ích cho sinh viên

08/10/2018