Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tuyển sinh năm 2019-2020

Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tuyển sinh năm 2019-2020

23/04/2019

Hội nghị tri ân khách hàng: Tăng cường các mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo

Hội nghị tri ân khách hàng: Tăng cường các mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo

20/04/2019

Hội thảo: “Liên kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp”

Hội thảo: “Liên kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp”

19/04/2019

Sinh viên khoa Giáo dục Chính trị với hoạt động nghiên cứu khoa học

Sinh viên khoa Giáo dục Chính trị với hoạt động nghiên cứu khoa học

18/04/2019

Tổng kết công tác thực tập của sinh viên Công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp năm 2019

Tổng kết công tác thực tập của sinh viên Công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp năm 2019

17/04/2019

ABA{ - Cơ hội nghề nghiệp với sinh viên ngành Công nghệ thông tin

ABA{ - Cơ hội nghề nghiệp với sinh viên ngành Công nghệ thông tin

17/04/2019