Talkshow “Nghề Logistics quốc tế”

Talkshow “Nghề Logistics quốc tế”

02/11/2020

Sinh viên khoa Văn hóa - Du lịch đạt giải Nhất cuộc thi

Sinh viên khoa Văn hóa - Du lịch đạt giải Nhất cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020"

14/10/2020

Hội thi

Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên Văn hóa - Du lịch năm 2020"

12/10/2020

Hội thảo “Nâng cao chất lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế”

09/10/2020

Hội nghị cán bộ, viên chức khoa Sư phạm

Hội nghị cán bộ, viên chức khoa Sư phạm

15/09/2020