Giới thiệu ngành đào tạo Sư phạm Vật lý - Trình độ Đại học

Mã ngành  52140211
Chỉ tiêu TS  40
Điều kiện TS : Xét tuyển theo tổ hợp các môn

– Toán học, Vật lý, Hóa học

– Toán học, Vật lý, tiếng Anh

– Toán học, KHTN, Tiếng Anh

– Toán học, Vật lý, Sinh học

Chuẩn đầu ra –    Nắm vững kiến thức Vật lý

–    Có khả năng vận dụng các PPGD Vật lý, tư duy Vật lý cho học sinh các trường phổ thông.

–  Có kỹ năng thực hành thí nghiệm vật lý, kĩ năng sử dụng CNTT, các phần mềm dạy học Vật lý hỗ trợ dạy học Vật lý ở các trường phổ thông.

–  Có kỹ năng lập kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu Vật lí.

–  Có khả năng làm chủ nhiệm lớp, quản lý học sinh, hướng dẫn người học tham gia các hoạt động ngoại khóa…

–    Năng lực tiếng Anh đạt bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ: B1 theo khung tham chiếu Châu Âu); đối với hệ CLC đạt bậc 4 (tương đương trình độ: B2 theo khung tham chiếu Châu Âu).

–    Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc chứng chỉ tương đương (IC3).

–    Đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng về giáo dục chính trị, quốc phòng – an ninh, nghiệp vụ sư phạm.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp –    Có trình độ để dạy Vật lý ở các trường phổ thông, trường trung học Chuyên nghiệp, trường Cao đẳng hoặc làm việc trong các cơ sở nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp tục phát triển để giảng dạy bậc đại học và cao hơn, đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước trong thế kỉ 21.

–    Có đủ khả năng làm việc ở các lĩnh vực chuyên môn cần sử dụng đến kiến thức Vật lí

Quá trình đào tạo 4 năm, 8 kì học, tích luỹ 130 tín chỉ