Giới thiệu ngành đào tạo Sư phạm Toán học

Mã ngành  52140209
Chỉ tiêu TS  40
Điều kiện TS Xét tuyển theo tổ hợp các môn

–    Toán học, Vật lý, Hóa học

–    Toán học, Vật lý, tiếng Anh

–    Toán học, Hóa học, tiếng Anh

–    Toán học, KHTN, tiếng Anh

Chuẩn đầu ra –    Nắm vững kiến thức Toán

–    Có khả năng sử dụng các PPGD Toán, tư duy Toán học cho học sinh các trường phổ thông.

–    Có khả năng phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học.

–    Có khả năng làm chủ nhiệm lớp, quản lý học sinh, hướng dẫn người học tham gia các hoạt động ngoại khóa…

–    Năng lực tiếng Anh đạt bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ: B1 theo khung tham chiếu Châu Âu); đối với hệ CLC đạt bậc 4 (tương đương trình độ: B2 theo khung tham chiếu Châu Âu).

–    Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc chứng chỉ tương đương (IC3).

–    Đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng về giáo dục chính trị, quốc phòng – an ninh, nghiệp vụ sư phạm.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp – Các cơ quan quản lí hành chính nhà nước, các ngành nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán học.

– Giảng dạy Toán học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

– Nghiên cứu toán học ở các Viện nghiên cứu về toán và ứng dụng toán học.

– Công tác ở các lĩnh vực chuyên môn cần sử dụng công cụ Toán học như tài chính, ngân hàng, kế toán, bưu chính, viễn thông…

Quá trình đào tạo 4 năm, 8 kì học, tích luỹ 130 tín chỉ