Điểm mới trong bồi dưỡng, thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Lớp bồi dưỡng, thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cho các học viên vừa tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Trung cấp Cảnh sát về công tác tại Công an Thành phố Hà Nội. Do các học viên có tính đặc thù riêng, làm việc trong môi trường của ngành Công an nên trong khoá học, bên cạnh những yêu cầu kiến thức về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô-đun, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ đã tổ chức bồi dưỡng thêm một số kiến thức về “Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính” cũng như vấn đề liên quan đến “Cuộc sống trực tuyến”.

Về nội dung “Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính”, các học viên đã được cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm phân biệt được văn bản Quy phạm pháp luật với văn bản Hành chính cùng kỹ thuật soạn thảo văn bản, kỹ thuật trình bày bản sao. Theo đó, để soạn thảo một văn bản hành chính thông thường, người làm cần chú ý: Điều chỉnh khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản; trình bày phần đầu của văn bản; soạn thảo nội dung của văn bản; phần ký và ban hành; dấu của cơ quan, tổ chức; nơi nhận; các thành phần khác…

Giảng viên giới thiệu về nội dung "Cuộc sống trực tuyến"

Liên quan đến vấn đề “Cuộc sống trực tuyến”, ban tổ chức đã tiến hành bồi dưỡng các nội dung: Văn hoá và đạo đức trong cuộc sống trực tuyến; bảo vệ dữ liệu và máy tính; trách nhiệm của bản thân khi tham gia trực tuyến… Những phần học này đã giúp các học viên có thêm thông tin về các tiêu chuẩn truyền thông chuyên nghiệp, cách thức để tránh các hành vi không phù hợp khi tham gia trực tuyến, vấn đề về sở hữu trí tuệ, bản quyền và các quy định cấp phép, cách thiết lập và bảo vệ máy tính khỏi các mối đe dọa phần mềm, cách thức giao dịch điện tử hoặc mua hàng… đặc biệt là vấn đề đạo đức khi tham gia cuộc sống trực tuyến. Có thể nhận thấy, cuộc sống trực tuyến hiện là môi trường văn hóa, giáo dục rất quan trọng, ảnh hưởng tới việc hình thành nhân cách và góp phần định hình văn hóa nhân loại. Do đó, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia trực tuyến cần xây dựng môi trường có văn hóa và giàu tính nhân văn. Mỗi cá nhân cần đưa thông tin, chia sẻ hình ảnh, số liệu một cách có ý thức, cũng như phải trang bị những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình nhằm thiết lập, duy trì và phát triển môi trường trực tuyến văn minh, lành mạnh.

Học viên tại các lớp học

Với những đổi mới cả về hình thức và nội dung đào tạo, Lớp bồi dưỡng, thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cho các học viên vừa tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Trung cấp Cảnh sát về công tác tại Công an Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần giúp các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng CNTT và nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Ngọc Hinh - Công Khanh

 

 Tin khác