HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2018-2019 - TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020 - TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH MÙA HÈ THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN NĂM 2019

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vinh dự được Trung ương Đoàn tặng cờ cho ĐƠN VỊ XUẤT SẮC trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường đại học, cao đẳng năm 2019; vinh dự được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng cờ cho ĐƠN VỊ XUẤT SẮC trong công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Hà Nội năm học 2018-2019. Đồng thời, các tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được nhận BẰNG KHEN của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

🌟🌟 CHÚC MỪNG những THÀNH TÍCH XUẤT SẮC mà ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN trường ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI đã đạt được trong năm học vừa qua.
🌟🌟 HY VỌNG trong năm học tới ĐOÀN - HỘI NHÀ TRƯỜNG tiếp tục phát huy hơn nữa, xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu của thành phố Hà Nội. 

TS. Lê Hồng Hạnh đại diện Nhà trường đến chia sẻ và chỉ đạo định hướng cho Đoàn và Hội trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Những cá nhân tiêu biểu được nhận sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo:Tin khác