Sinh viên tốt nghiệp Đại học Thủ đô Hà Nội nhận học bổng du học liên thông tại Đài Loan (Trung Quốc)

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Thủ đô Hà Nội nhận học bổng du học liên thông tại Đài Loan (Trung Quốc)

15/06/2018

Kiểm tra việc thực hiện tự chủ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Kiểm tra việc thực hiện tự chủ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

14/06/2018