Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Chiều ngày 26 tháng 1 năm 2021, Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ, Chủ nhiệm chương trình Nghiên cứu hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng Thành phố Hà Nội, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội báo cáo tại Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; đồng chí Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng cùng các đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, trong đó đặc biệt chú trọng những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ, Chủ nhiệm chương trình Nghiên cứu hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng Thành phố Hà Nội, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Qua phần trình bày của đồng chí Nguyễn Chí Mỳ, Chủ nhiệm chương trình Nghiên cứu hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng Thành phố Hà Nội, các đảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã nắm được kết quả, kinh nghiệm đúc rút từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội; được trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết để xây dựng lề lối, tác phong người cán bộ, giảng viên trong trường đại học. Đồng thời, qua đây cũng hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng để vận dụng vào thực tiễn công tác; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận đảng viên.

Trước đó, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến 13/10/2020 với chủ đề "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".  Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện, Nghị quyết Đại hội với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, Nghị quyết đã đề ra năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 Tin khác