Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện đầy đủ quy trình theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đại diện các cơ quan chính quyền địa phương; lãnh đạo trường qua một số thời kỳ. Về phía Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có đồng chí Bùi Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Đỗ Hồng Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Đặng Văn Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Tiến Thăng, Chủ tịch Hội đồng trường và các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển” nhằm xây dựng Đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; quyết tâm đổi mới toàn diện, đồng bộ; nâng cao năng lực tự chủ, sáng tạo để hội nhập, phát triển. 

Đồng chí Bùi Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của Nhà trường. Bên cạnh đó, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ quần chúng; có năng lực lãnh đạo, quản lý và am hiểu thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Thứ nhất, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng. Thứ hai, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 04 khoá XI. Thứ ba, Nhà trường cần tăng cường lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong trường, không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Thứ tư, trường cần tiếp tục đổi mới giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết 29 khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là trách nhiệm, mệnh lệnh để tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có 16 Chi bộ; trong đó 8 Chi bộ phòng ban, 8 Chi bộ khoa với 224 đảng viên; trong đó 195 đồng chí là đảng viên chính thức, 10 đồng chí là sinh viên và học sinh. Nhiệm kỳ qua, nhận thức công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của nhà trường, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên Nhà trường được quán triệt học tập các Nghị quyết của Hội Nghị Trung ương Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận về ý chí và hành động ở tất cả các đơn vị. Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, xây dựng hệ thống chính trị và công tác khác của Nhà trường.

Đồng chí Đặng Văn Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Về công tác chuyên môn, đã xây dựng và phát triển Nhà trường thành đại học đa ngành, chất lượng cao, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng; mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng và đổi mới quản lý đào tạo.

Đến thời điểm này, trường đã được phép tổ chức đào tạo 23 ngành đào tạo trình độ đại học; 01 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ. Đảng ủy đã chỉ đạo việc cơ cấu lại ngành sư phạm, phát triển các ngành ngoài sư phạm, chú trọng các ngành mới đáp ứng nhu cầu của Thủ đô và đất nước. Hoạt động tuyển sinh và đào tạo có nhiều đổi mới. Công tác tuyển sinh luôn được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo qui chế. Chất lượng tuyển sinh không ngừng được nâng cao. Phương thức tuyển sinh phong phú đồng thời nhà trường cũng có nhiều chế độ đãi ngộ, ưu tiên đối với người học cùng với phạm vi tuyển sinh rộng nên nhà trường đã tuyển được người học có năng lực và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu của ngành nghề đào tạo.

Trong nhiệm kỳ XVII (2020 – 2025), toàn Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tăng cường củng cố hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra; đưa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ; không ngừng đổi mới sáng tạo, có bước đi đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học để hội nhập và phát triển trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và thế giới. 

Lan toả tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí đảng viên tham dự Đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận và nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết

 

Đại hội thực hiện bầu cử

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III gồm 03 đồng chí. Đồng chí Đỗ Hồng Cường được bầu giữ vị trí Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thủ đô Hà Nội khoá XVIIXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Ban chấp hành Đảng bộ mới tri ân các đồng chí đảng viên trong Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kì 2015-2020

 

Đồng chí Đỗ Hồng Cường được bầu giữ vị trí Bí thư Đảng ủy

Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong Nghị quyết Đại hội. Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và các đảng viên. Sự thành công của Đại hội đã lan toả không khí phấn khởi, vui tươi, tin tưởng và quyết tâm xây dựng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển trong toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường.

Ngọc Hinh - Ngọc VinhTin khác