Lấy ý kiến về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kì 2015 - 2020

PGS.TS. Phạm Văn Hoan, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Sáng 25 tháng 4 năm 2019, Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kì 2015 – 2020  đã tổ chức phiên họp lần thứ Nhất lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường. TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì phiên họp.

TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Tại Công văn số 1396/UBND-SNV ngày 08 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý việc chuẩn y danh sách Hội đồng trường theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội và Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Theo đó, Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020  có 17 thành viên, gồm các thành phần đương nhiên là Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường; các thành viên bầu là đại diện cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của một số khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, một số đơn vị chức năng trực thuộc trường; đại diện UBND Thành phố Hà Nội; một số thành viên bên ngoài trường, đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trường.

Các thành viên trong Hội đồng trường

Tại phiên họp lần thứ Nhất, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng trường, trong đó tập trung làm rõ nội dung về: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường cũng như Chủ tịch Hội đồng và các thành viên.

Theo quy trình, Hội đồng đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ được tiến hành trong phiên họp tiếp theo.

Ngọc Hinh - Ngọc VinhTin khác