ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI NHIỆM KÌ 2015 – 2020

 

Bùi Văn Quân

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

  Đỗ Hồng Cường

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

 

 

  Đặng Văn Soa

 

Chủ nhiệm UB kiểm tra, Thường vụ Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng

 

  Trần Thị Hà Giang

 

Đảng ủy viên

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa GD Tiểu học

  Lê Hồng Hạnh

 

Đảng ủy viên

Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

  Lê Thị Hương

 

Đảng ủy viên

Trưởng khoa VH – DL – DV

  Trịnh Phan Thị Phong Lan

 

Đảng ủy viên

Phó Trưởng khoa PT khoa Ngoại Ngữ

  Đinh Thị Kim Thương

 

Đảng ủy viên

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ