Hiệu trưởng: Bùi Văn Quân

PGS.TS. Bùi Văn Quân

Điện thoại: (024) 38333207

Email: bvquan@daihocthudo.edu.vn

 

 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách chung các công việc, các đơn vị trong toàn trường, cùng với các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Hiệu trưởng phụ trách khi thấy cần thiết.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: tổ chức cán bộ; tài chính; cơ sở vật chất; thanh tra; pháp chế; hành chính; an ninh trật tự; bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Trung tâm Khoa học - Công nghệ; Khoa Kinh tế và Đô thị; Khoa Giáo dục Nghề nghiệp; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; Trung tâm Chiến lược và Chính sách phát triển.

- Ký văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo của Trường.

- Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trường; Chính trị viên - Ban Chỉ huy quân sự Trường; Trưởng ban An ninh chính trị - Bảo vệ nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường; Chủ tịch Hội đồng lương Trường.

- Chủ tài khoản của Trường.

- Biên chế sinh hoạt tại Văn phòng.