Thông tin chung phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Phòng công tác Học sinh – Sinh viên

– Điện thoại: 042.38341847

– Email: cthssv@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hồng

2. Thời gian thành lập

Phòng Công tác học sinh sinh viên được thành lập vào tháng 11 năm 2007. Trước khi thành lập Phòng Công tác học sinh sinh viên vào năm 2007, bộ phận công tác HSSV trực thuộc tổ Giáo vụ của Trường.

3. Quá trình phát triển

Giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1978

Bộ phận công tác HSSV – Tiền thân của phòng Công tác học sinh sinh viên, trực thuộc Tổ Giáo vụ của Trường.

Giai đoạn từ năm 1978 đến năm 2014

Từ năm 1999 – 2005, phòng Đào tạo được cơ cấu thành 3 tổ: Tổ chuyên môn nghiệp vụ, Tổ Hành chính giáo vụ và tổ Quản lí Học sinh, Sinh viên. Tổ quản lí HSSV do bà Đào Thị Minh Hạnh – Phó trưởng phòng Đào tạo phụ trách.

Năm học 2005 – 2006 Nhà trường cơ cấu lại tổ chức, bộ phận Quản lí sinh viên được tách ra khỏi phòng Đào tạo và chuyển về phòng Tổ chức Cán bộ. Bà Đào Thị Minh Hạnh được Nhà trường bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ và được phân công phụ trách công tác HSSV.

Đến năm 2007, nhận rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của việc thành lập một đơn vị chuyên trách về công tác HSSV, vừa để phù hợp với sự phát triển không ngừng về mọi mặt của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tháng 11 năm 2007, Nhà trường đã quyết định thành lập Phòng Công tác HSSV do bà Đào Thị Minh Hạnh là Trưởng phòng.

Năm 2011, để phù hợp với thực tế công tác đào tạo và quản lí của Trường, Ban Giám hiệu đã ra quyết định tách bộ phận Kí túc xá ra khỏi phòng Công tác HSSV thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu.

Sự ra đời của Phòng Công tác HSSV đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong công tác giáo dục toàn diện HSSV của Nhà trường. Công tác HSSV của Trường đã được thực hiện bài bản và chuyên nghiệp hơn. Trường đã ban hành các văn bản quy định quan trọng làm cơ sở để đổi mới công tác HSSV như: Quy định Công tác HSSV trường CĐSP Hà Nội, Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện đối với HSSV trường CĐSP Hà Nội, Quy định về xét học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên trường CĐSP Hà Nội... thành lập các hội đồng: Hội đồng xét cấp bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV, Hội đồng khen thưởng – kỉ luật HSSV…

Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018

Phòng Công tác HSSV được thành lập theo Quyết định số 735/QĐ-ĐHTĐHN ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, phòng Công tác HSSV đã trải qua các thời kì lãnh đạo như sau:

+ Từ tháng 7/2013 đến tháng 11/2015, ông Lê Văn Chung là Trưởng phòng Công tác HSSV.

+ Từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2017 bà Vũ Hồng Hạnh lần lượt giữ chức phó phòng và trưởng phòng Công tác HSSV.

+ Từ tháng 11/2017 đến nay bà Nguyễn Thị Hồng là trưởng phòng Công tác HSSV.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu tổ chức quản lí và thực hiện các hoạt động công tác học sinh, sinh viên và khu nội trú của học sinh sinh viên (HSSV) theo Quy chế Công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Phòng Công tác học sinh sinh viên được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong năm 2017 và nhiều năm liền đạt Tập thể lao động tiên tiến.

Chi bộ và Công đoàn Đào tạo nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc và Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

 Tin khác